Послуги
UA
ENRU

Особливості податкового режиму IP Box на Кіпрі

ЩО ТАКЕ IP BOX НА КІПРІ І КОМУ ВІН ВИГІДНИЙ?

IP Box (Intellectual Property Box) – це податковий режим Кіпру, призначений для стимулювання інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності (ІВ) шляхом надання податкових пільг. Цей режим був запроваджений у Кіпрі для залучення міжнародних компаній та сприяння розвитку високотехнологічних та інноваційних секторів економіки.

IP Box на Кіпрі підходить для наступних типів компаній:

 • Технологічні компанії: Розробники програмного забезпечення, комп'ютерних ігор, мобільних програм, а також компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту та інших передових технологій.
 • Фармацевтичні та біотехнологічні компанії: Організації, що займаються розробкою нових ліків, біотехнологій та медичних пристроїв.
 • Інженерні та науково-дослідні компанії: Фірми, що займаються науковими дослідженнями та розробками у різних галузях, таких як енергетика, матеріали та хімія.
 • Глобальні компанії: Великі міжнародні корпорації, які мають значні обсяги інтелектуальної власності та ведуть діяльність у кількох юрисдикціях. Кіпр пропонує стабільне та передбачуване податкове законодавство, що робить його привабливим для розміщення інтелектуальної власності.
 • Стартапи: Молоді компанії, які займаються розробкою нових продуктів та технологій. Режим IP Box дозволяє суттєво скоротити податкові витрати та спрямувати заощаджені кошти на подальші дослідження та розвиток.
 • Середні компанії: Компанії, які вже мають розроблену інтелектуальну власність та прагнуть оптимізувати свої податкові зобов'язання.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМУ IP BOX НА КІПРІ

Перш ніж перейти до податкових переваг кіпрського режиму оподаткування інтелектуальної власності, слід визначити, які IP-об'єкти підпадають під пільги і класифікуються законодавством Кіпру як кваліфіковані об'єкти (активи) IP.

Кваліфіковані об'єкти (активи) IP на Кіпрі:

 • Патенти
 • Захищені авторським правом комп'ютерні програми
 • Корисні моделі, активи інтелектуальної власності, що забезпечують охорону рослин та генетичного матеріалу, позначення рідкісних ліків, розширення патентного захисту
 • Інші нематеріальні активи, що класифікуються за принципом корисності та новизни.

Кваліфіковані об'єкти IP не включають:

 • Назви
 • Бренди
 • Торгові марки
 • Авторські права
 • Зображення
 • Інші маркетингові права

Зазначимо, що переваги IP Box доступні лише компаніям, які самі створюють або значно покращують інтелектуальну власність (ІВ), а не просто набувають її.

Також для отримання пільг компанія повинна мати кваліфікований дохід та кваліфіковані витрати від ІС.

 1. Доходи від кваліфікованої діяльності, що підпадають під дію режиму IP BOX: роялті, ліцензійні збори, компенсаційний дохід, торговий прибуток від продажу IP, приріст капіталу від продажу, що не є об'єктом оподаткування будь-якого податку.
 2. Витрати від кваліфікованої діяльності, що підпадають під дію режиму IP BOX: зарплати співробітників у НДДКР, прямі витрати на НДДКР, загальні витрати на НДДКР, витрати на НДДКР через аутсорсинг непов'язаних сторін.

Кваліфіковані витрати не включають будь-які витрати на придбання ІВ, виплачені або підлягають сплаті відсотки, будь-які суми, що підлягають виплаті пов'язаним особам, що виконують НДДКР, а також витрати, безпосередній зв'язок яких з конкретним активом неможливо довести.

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ РЕЖИМУ IP BOX:

Основна перевага режиму IP BOX полягає у податкових вирахуваннях:

 • 80% кваліфікованого прибутку від продажу прав інтелектуальної власності звільняється від корпоративного податку.
 • 80% кваліфікованих доходів від прав інтелектуальної власності звільняється від оподаткування.

Таким чином, після вирахування витрат на отримання доходу, тільки 20% доходу від IP береться до уваги, що за корпоративної податкової ставки у 12,5% забезпечує ефективну податкову ставку у розмірі 2,5%, що є найнижчою ставкою порівняно з іншими країнами (наприклад, Бельгія – 4,4%, Угорщина – 4,5%, Люксембург – 5,2%).

Крім податкового відрахування, капітальні витрати, пов'язані з придбанням або розвитком інтелектуальної власності, можуть бути відраховані у перший податковий рік, у якому ці витрати були понесені, а також у наступні 4 роки. Таким чином, IP Box Кіпру надає 5-річний період амортизації капітальних витрат на інтелектуальну власність, що на практиці може знизити ефективну ставку податку менш ніж за 2%.

Для наочного розуміння оподаткування наведемо приклад розрахунку податкового відрахування за режимом IP Box на Кіпрі:

Дані для прикладу:

- Річний прибуток від використання патенту: €1,000,000

- Витрати отримання доходу: €200,000

- Корпоративна податкова ставка на Кіпрі: 12.5%

 1. Розрахуємо чистий прибуток від використання патенту:

Річний дохід мінус витрати на одержання доходу: €1,000,000 - €200,000 = €800,000

 1. Визначимо звільнений дохід:

За режимом IP Box 80% чистого доходу звільняється від оподаткування: 0.8* €800,000 = €640,000

 1. Визначимо оподатковуваний дохід:

Чистий дохід мінус звільнений дохід: €800,000 - €640,000 = €160,000

 1. Розрахуємо податок на прибуток:

Оподатковуваний дохід множимо на корпоративну податкову ставку: €160,000*0.125 = €20,000

Так, ефективна податкова ставка визначається як відношення сплаченого податку до початкового чистого доходу: €20,000/€800,000 = 0.025 чи 2.5%.

Приклад амортизації капітальних витрат

Припустимо, що компанія витратила €500,000 на розробку патенту. Ці витрати амортизуються протягом 5 років.

 1. Річна амортизація: €500,000/5 років = €100,000/рік
 2. Скоригуємо чистий дохід з урахуванням амортизації:

Чистий прибуток мінус річна амортизація: €800,000 - €100,000 = €700,000

 1. Перерахуємо звільнений дохід:

80% від скоригованого чистого доходу: 0.8 * €700,000 = €560,000

 1. Перерахуємо оподатковуваний дохід:

Коригований чистий дохід мінус звільнений дохід: €700,000 - €560,000 = €140,000

 1. Перерахуємо податок на прибуток:

Оподатковуваний дохід множимо на корпоративну податкову ставку: €140,000*0.125 = €17,500

 1. Перерахуємо ефективну податкову ставку:

€17,500/ €800,000= 0.021875 або 2.19%

Таким чином, завдяки амортизації капітальних витрат на розробку патенту, ефективна податкова ставка може бути ще нижчою, ніж 2.5%, як у цьому випадку 2,19%.

ВИМОГИ ДЛЯ IP BOX РЕЖИМУ

Щоб потрапити під пільги IP BOX, компанія повинна відповідати наступним вимогам:

 • Права ІВ мають бути створені або придбані компанією, яка є резидентом Кіпру.
 • Компанії мають здійснювати науково-дослідну діяльність на території Кіпру.
 • Компанія повинна мати відповідний кваліфіковані активи, кваліфікований дохід та кваліфіковані витрати від ІВ.
 • Компанія повинна мати реальну присутність на Кіпрі, що включає наявність місцевого директора або співробітника для контролю НДДКР; допускається аутсорсинг робіт; користування послугами приватних підприємців з інших країн (наприклад, України).
 • Компанії-бенефіціари зобов'язані вести належний бухгалтерський облік відповідно до законодавства Кіпру та надавати аудіовану фінансову звітність.

Звертаємо Вашу увагу, що для отримання статусу кваліфікованого активу інтелектуальна власність має бути придбана, розроблена або використана платником податків у ході його підприємницької діяльності, бути результатом витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а платник податків повинен виступати як економічний власник цієї інтелектуальної власності.

Режим IP Box на Кіпрі надає значні можливості для оптимізації оподаткування компаній, що працюють із інтелектуальною власністю. Однак важливо ретельно дотримуватись усіх вимог для отримання та збереження цих переваг.

Campio Group пропонує комплекс послуг для відповідності вимогам режиму IP BOX (у тому числі для дотримання реальної присутності компанії на Кіпрі), за потреби звертайтесь!

Кіпр | 05.07.24
Автор: Campio Group

Поділитися:
Наскільки корисна інформація?
Натисніть на зірку, щоб оцінити!
Середня оцінка 0/5. Кількість оцінок: 0
Наступна Як відкрити рахунок для бізнесу із високим ризиком?
Відкриття банківського рахунку – один із перших та найважливіших кроків при створенні будь-якого бізнесу. Однак для компаній, що працюють у
Компанія в ОАЕ
від 4200$
Компанія в Канаді
від 1950$
Компанія у США
1500$
Компанія у Швейцарії
25000 CHF
Компанія в Грузії
6500€
Форма зворотного зв'язку
Залишіть своє питання, ми передзвонимо
Відправити