Все юрисдикции

Офшорні зони світу

Юридична компанія » Юрисдикції

Список офшорів, а якщо точніше - список юрисдикцій, які є одним із різновидів вільних економічних зон. Особливостями вільних економічних зон є створення для підприємців сприятливих валютно-фінансових, фіскальних умов, високого рівня банківської та комерційної секретності, а також лояльність державного регулювання.

Нижче в алфавітному порядку вказаний список усіх юрисдикцій (офшорів), в яких ми реєструємо компанії, включаючи список офшорних країн, офшорних зон світу, а також список інших юрисдикцій світу.

Офшорні зони світу: