Договір позики та кредиту

Юридична компанія » Послуги » Договір позики і кредиту Україна

02 січня 2019 року Національний Банк України кардинально змінив підхід до валютного регулювання, прийнявши ряд відповідних нормативно-правових  актів згідно із новим Законом України «Про валюту і валютні операції». Однією із основоположних є Постанова НБУ №6 від 02.01.2019 р «Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками».

В наслідок цього, з 7 лютого 2019 року Постанова НБУ №270 від 17.06.2004 р, згідно якої раніше здійснювалася реєстрація договорів позики в НБУ, перестає діяти і вступає в силу новий Закон України «Про валюту і валютні операції», який спрощує процедуру реєстрації договорів кредиту й позики, одержуваних українськими резидентами від нерезидентів.

Тепер банки повинні передавати НБУ відомості про договори позики через автоматизовану програму НБУ «Кредитні договори з нерезидентами» в електронному вигляді, що по суті є повідомної реєстрацією.

Відносно угод, зареєстрованих до 7 лютого 2019 року така реєстрація втрачає силу. При цьому, вся інформація про ці договори систематизується і переноситься в автоматизовану систему НБУ.